Pickerl – Miljømerke Østerrike

MILJØMERKE ØSTERRIKE – PICKERL

Hva er et miljømerke

Miljøsoner har også blitt iverksatt i nabolandet Østerrike, der de er gjeldende i flere områder. På denne siden forteller vi deg hvor og hvilke kjøretøy som skal ha et miljømerke, også kjent som Umwelt-Pickerl, hvor mye dette merket koster, hvilke bøter du kan få og andre opplysninger.

Miljømerkets gyldighet

Ettersom du kan få miljømerket på bakgrunn av del II av registreringsbeviset ditt, og det er bundet til VIN på kjøretøyet det utdeles til, er gyldigheten ubegrenset.

Straffen og hvor klistremerket skal settes i Østerrike

Ved mangel av miljømerket på kjøretøyet kan man få store bøter – opptil 2180 euro. Merk at det tyske miljømerket ikke kan benyttes til å kjøre gjennom østeriske miljøsoner. Sett klistremerket på innersiden av frontruten, enten i det nederste høyre hjørnet eller i øverste høyre hjørne.

PICKERL ØSTERRIKE - TYPER

Hvilke kjøretøy må ha et merke?

Østerrike klassifiserer kjøretøy i flere kategorier, hvorav kun noen krever miljømerket. I mellomtiden gjelder forpliktelsen ikke resten av dem. La oss først se på listen over kategorier som er viktige for oss:

  • Kategori L - motorkjøretøy som vanligvis har færre enn fire hjul
  • Kategori M - motorkjøretøy med minst fire hjul, som brukes til transport av personer
  • Kategori N - motorkjøretøy med minst fire hjul, som brukes til transport av gods (firmabiler)
  • Kategori O – kjøretøy med trailere
  • Kategori T - landbruks- eller skogbrukstraktorer

Forpliktelse til å sette et miljømerke på kjøretøyet gjelder kun kjøretøy i kategori N, inkludert N1 kategorien, altså lette lastebiler. Kjøretøy av andre kategorier behøver ikke et merke for øyeblikket. Forpliktelsen til å merke motorkjøretøy gjelder dermed ikke personbiler (M1), busser (M2, M3), motorsykler (L) eller traktorer (T). En unntagelse for adgang til miljøsonen gis til veteranbiler med nummerskilt markert med bokstaven "V" og et sertifikat for veteranbiler.

Hvilken type miljømerke skal jeg bruke?

Østerrike skiller mellom seks nivåer av luftforurensing. Dette betyr at din bli kan få ett av de seks typene miljømerker, som tildeler din bil en viss miljøklasse.

Miljømerker er utstedt på grunnlag av Emisjonsdirektivet i EØF / EC (ECE regulering). For å få miljømerket trenger du kun bruke vognkortet til kjøretøyet ditt (del II), og da vil du motta det relevante klistremerket. For å bestille miljøklistremerket på nettet, som vil bli levert innen 14 dager med posten, trenger du kun å sende oss en kopi av vognkortet, så tar vi oss av det for deg.

Hvordan få øko-merke

Plikten til å ha et miljømerke gjelder for alle (også utenlandske kjøretøy). På denne hjemmesiden kan du enkelt bestille et miljømerke, og du vil motta det med post innen maksimalt 14 dager. Det er ingen ekstra leveringsgebyr.

Du kan bestille miljømerket for Østerrike like lett som miljømerket for Frankrike eller Tyskland. Miljømerket er alltid gyldig i ubegrenset tid for nummerskiltet til kjøretøyet som merket ble utstedt for.

BESTILL MERKET DITT HER

Få Pickerl for Wien, Steiermark og andre byer. GRATIS levering.