Bestill miljømerke Østerrike

Plikten til å ha et miljømerke gjelder for samtlige firmakjøretøy og lastebiler – også for utenlandske kjøretøy. Du kan enkelt bestille et miljømerke, og du vil motta det med post innen maksimalt 14 dager. Merket ditt har livslang gyldighet. Gratis levering.

Utsendelsesdato: 08.04.,
hvis du bestiller i løpet av de neste

Du behøver ikke å eie ditt eget miljømerke i Østerrike så lenge du reiser med din personlige bil (gruppe M1), med buss (gruppe M2 og M3) eller med motorsykkel (gruppe L). Vi kan ikke utstede miljømerker i disse tilfellene.