Økologiske soner i Frankrike

Til tross for at de økologiske sonene i Frankrike ble introdusert så sent som i 2016 har Frankrike begynt med denne miljøbeskyttelsespolitikken tidligere enn de fleste europeiske landene. Franske økologiske soner har også flere særegenheter som vi ikke kjenner fra f.eks. Tyskland eller Østerrike.

 

Vennligst les følgende tekst nøye om det franske "Crit'Air":

Angivelse av de økologiske sonene i Frankrike

Økologiske soner i Frankrike kalles "Zones à Circulation Restreinte" eller i forkortet form ZCR. Miljømerket kalles "Crit'Air" – du kan finne denne inskripsjonen øverst på hvert miljømerke.

Økologiske soner hadde muligheten til å fungere takket være et dekret som har vært gyldig siden juni i 2016. Frankrikes økologiske soner er, i likhet med de i andre land, fullstendig under den enkelte byens jurisdiksjon som vurderer å introdusere dem. Hver enkelt by bestemmer om det skal være påkrevd at bilister har det korrekte miljømerket eller ikke for å kunne komme inn i byen og dens omegn, samt hvilken type merke som minimum anses som nødvendig. Etter Paris introduserte de økologiske sonene i juli i 2016 forventes det at et stigende antall byer ikke vil kunne besøkes uten at man har et miljømerke på frontruten av bilen sin.

De økologiske sonene i Frankrike er indikert med veiskilt. Til forskjell fra Østerrike, hvor begynnelsen av de økologiske sonene ikke er markert, kan det ikke forekomme at du ved et uhell kjører inn i en sone og får en kraftig bot.

Veiskilt angir begynnelsen og slutten av de økologiske sonene i Frankrike:

De økologiske sonene i Frankrike gjelder for

Økologiske soner i Frankrike har flere særegenheter som du kanskje ikke kjenner til fra for eksempel nabolandene Tyskland og Østerrike, selv om du besøker disse jevnlig. Den første er de franske økologiske sonenes gyldighet. Like etter at sonene ble introdusert gjaldt gyldigheten kun franske bilister (dvs. Alle biler med franske nummerskilt). De økologiske sonene for utenlandske kjøretøy er gyldige fra 01.02.2017. Dette betyr at du fra denne datoen skal ha et miljømerke når du besøker Paris og andre franske byer.

Kart over grønne soner i Frankrike

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

Miljømerket er kun påkrevd i et bestemt tidsrom

En annen særegenhet ved de økologiske sonene i Frankrike er tidsbegrensningen deres. Trafikkskiltet kan, i tillegg til å indikere begynnelsen av den økologiske sonen, også gi informasjon om sonens gyldighetsperiode, f.eks. „fra 8 til 20." Det betyr at på bestemte tidspunkter, som er angitt på denne måten, skal en bil være merket med miljømerket før den kjører inn i sonen. Utenfor denne perioden kan du dog kjøre igjennom dette området uten miljømerket!

Tidsperioder er meget typisk for Frankrike. En liknende situasjon har eksistert i Paris siden 2015, hvor busser og lastebiler på 3,5 tonn og med en fabrikasjonsdato som er eldre enn 1. oktober 2001 er forbudt adgang til byen fra kl. 8 til kl. 20. Miljømerket er dermed også en måte å redusere dannelse av køer i byene.

På samme måte som introduksjonen av økologiske soner er fullkommet under hver enkelt bys jurisdiksjon, bestemmer den franske byen sonens tidsbegrensing selv.

Høye bøter

Du kan risikere en høy bot dersom du kjører inn i den økologiske sonen uten miljømerket. Vi anbefaler deg å kjøpe det korrekte miljømerket uansett om det er din første gang i Frankrike eller om du besøker landet regelmessig. Takket være merkets ubegrensede gyldighet vil det tjene deg for evig.

Etter introduksjonen av de økologiske sonene i Paris ble en overgangsperiode etablert. I første omgang minnet politiet bilister om loven om å ha miljømerket. Nå kan det å kjøre i en økologisk sone uten miljømerket dog bli veldig dyrt. Fra oktober 2016 ble det innført en bot på 35 euro, men fra januar 2017 har den steget til 68 euro. Straffen for bilister som ignorerer disse lovene vil gradvis bli skjerpet.

Du kan lese mer om Crit Air miljømerker under Miljømerke Frankrike.

REISER DU TIL FRANKRIKE MED KJØRETØY?

Få Crit Air for Paris, Grenoble og andre byer. GRATIS levering.