Blå miljøoblat i Tyskland

Blå miljøoblat i Tyskland

Det blå merket tar sikte på å redusere konsentrasjonen av nitrogenoksider (NOx) og forbedre luftkvaliteten i byene ved å begrense innkjøring for dieselbiler.

Fristen for innføring av den blå miljøoblaten er ennå ikke fastsatt og er fortsatt i forhandlingsfasen.

Hvem vil få det blå merket?

De bensinbilene som nå oppfyller kravene til det grønne merket, bør ha rett til det blå merket. Problemer kan oppstå for dieselbiler, som vil bli underlagt strengere regler. Det antas at bare dieselbiler med et minimum luftforurensningsnivå, de som oppfyller utslippsstandarden Euro 6, vil motta oblaten. Dette vil derfor omfatte nyere dieselbiler med en produksjonsdato fra september 2015.

 

Blå lavutslippssoner

Selv om de ikke er etablert ennå, fortsetter debatten om blå soner i Tyskland, og de vil sannsynligvis bli innført i fremtiden (generelt innenfor tiden 2019–2020).

Det bør angå de byene og kommunene der det regelmessig er høy overskridelse av nitrogenoksidgrensene. Disse lavutslippssonene kan få permanent eller midlertidig gyldighet - for eksempel i tilfeller av ekstremt høye konsentrasjoner av partikler eller i utvalgte tidsperioder.

Siden slike strenge betingelser vil vanskeliggjøre transport for mange tyske borgere som eier dieselkjøretøy, forventes ytterligere justeringer av vilkårene – noe vi vil informere deg om.

Ikke glem det obligatoriske grønne merket

Imidlertid er du allerede nå forpliktet til å ha miljømerket, såkalt Umweltplakette, festet på bilens frontrute. De aller fleste byene – inkludert Berlin, Frankfurt, Köln og München – tillater bare innkjøring for biler med den grønne miljøoblaten. Kravet gjelder for både tyske og utenlandske biler, og i tilfelle overtredelse kan du bli bøtelagt med opptil 80 euro, dvs. omtrent 800 kroner.

Du kan kjøpe en miljøoblat for Tyskland med gratis levering.

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

BESTILL MERKET DITT HER

Få miljømerket med GRATIS levering.