Økologisk sone i Strasbourg

GRØNN SONE STRASBOURG

Påkrevet type miljømerke i Strasbourg: I det minste Crit'Air 4

CritAir sticker France

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Lavutslippssonen i Strasbourg

Den 1. november 2017 ble en såkalt nød-lavutslippssone (ZPA) også introdusert i Strasbourg. Både franske og utenlandske bilister kan kjøre inn i den aktiverte lavutslippssonen med et gyldig Crit’Air-merke i utslippsklassene E, 1, 2 og 3. Kjøretøy med en lavere utslippsklasse eller uten merket vil få forbud mot å kjøre inn i sonen.

Slik som i Tyskland, Østerrike og andre europeiske land forsøker Frankrike å forbedre miljøet og livskvaliteten for innbyggerne i større byer.

 

Kart over lavutslippssonen i Strasbourg

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

Gyldigheten av lavutslippssonen i Strasbourg

 

Lavutslippssonen (ZCR)

Lastebiler av kategori N2 < 7,5t

Hele uken. Minimum Crit'Air-klistremerke 4.

 

Nødsituasjon lavutslippssonen (ZPA)

Dette er en nød-lavutslippssone som aktiveres dersom utslippsgrensene overskrides i mer enn tre sammenhengende dager.

De økologiske sonene gjelder for utenlandske bilister

Hvis du kjører uten miljømerket i den aktiverte lavutslippssonen vil du bli pålagt en bot på 68 euro (tilsvarende 678 norske kroner), som kan stige til 375 euro (tilsvarende 3 740 norske kroner) ved for sen betaling.

 

Kjøring i Strasbourg

Skal du reise til Strasbourg med bil?

Fra 01.09.2018 skal utenlandske biler være merket med miljømerket “Crit'Air”. Denne såkalte nød-lavutslippssonen trer i kraft når et høyt forurensingsnivå varer i mer enn tre påfølgende dager. Kun kjøretøy med Crit'Air-merket i klassene E, 1, 2 og 3 kan derfor få adgang til den aktive lavutslippssonen. Det er 6 typer merker i Frankrike som uttrykker i hvor høy grad kjøretøyet er involvert i luftforurensning. Dersom du ikke overholder disse reglene risikerer du en bot på mellom 68 og 375 euro (tilsvarende 678 og 3 740 norske kroner).

Lavutslippssonen i Strasbourg omfatter alle de 33 kommunene i regionen. Restriksjonene påvirker ikke hovedveiene A4, A35, N83, N353 og D1083.

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Strasbourg og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL STRASBOURG MED BIL?

Få Crit Air til Strasbourg, Paris og andre byer. GRATIS levering.