Økologisk sone i Paris

GRØNN SONE PARIS

Paris var den første byen i Frankrike som introduserte de økologiske sonene. Det kommer dog ikke som en overraskelse, ettersom det alltid har vært hovedstaden som setter eksempler som de andre byene kan følge, også for andre europeiske land.

 

Påkrevet type miljømerke i Paris: I det minste Crit'Air 5

CritAir sticker France

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Økologiske soner i Paris kun fra mandag til fredag

Paris har tidligere forsøkt å begrense trafikken i byen, redusere støy og forbedre luftkvaliteten. Siden september 2015 har alle busser og lastebiler over 3,5 tonn med en fabrikasjonsdato som er tidligere enn 1. oktober 2001 forbud mot å kjøre inn i byen. Dette forbudet gjelder hver dag, inkludert helger, fra klokken 8 til 20.

Forbudet mot å kjøre inn i byen ble utvidet i 2016 til alle kjøretøy fabrikkert før 1997 og motorsykler fabrikkert før 2000. Denne typen kjøretøy kan ikke engang oppnå den sjette standarden, som er den laveste typen miljømerke. Det er til sammen seks typer miljømerker i Frankrike, hvor kun elektriske kjøretøy mottar den høyeste typen.

Legg merke til: at den permanente miljøsonen også gjelder i det større området rundt Paris.
Mer informasjon om miljøsonen i Stor-Paris finner du her.

 

Kart over miljøsoner i Paris

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

 

Gyldigheten av de økologiske sonene i Paris

For busser av kategori M2 og M3, samt lastebiler av kategori N2 og N3

Hele uken 8 – 20

Passasjerbiler M1, N1 og motorsykler

Mandag - Fredag 8 – 20

Husk at de økologiske sonene kun gjelder for deg i hverdagene dersom du noen gang besøker Frankrike i en passasjerbil.

 

 

De økologiske sonene gjelder for utenlandske biler fra 01.02.2017

Det er enda ikke klart hvordan Paris, og Frankrike generelt, vil skjerpe implementeringen av de økologiske sonene. I Tyskland er det for eksempel alminnelig praksis at adgang til byen gradvis forbys for mindre miljøvennlige kjøretøy, inntil kun de mest miljøvennlige forblir tillatt. Det er sannsynlig at det også vil blir gjort en innsats for å få førere til å erstatte eldre kjøretøy med nyere.

Loven om å ha et miljømerke på frontruten når man kjører inn i den økologiske sonen gjelder også for utenlandske kjøretøy fra 01.02.2017, uten unntak.

 

Straff

Paris tar de økologiske sonene svært alvorlig, noe som gjenspeiles av strafferammene som kan innføres når bilister overtrer loven om å ha miljømerket på frontruten. Selv om politiet kun advarte bilister i begynnelsen, har det siden januar 2017 blitt innført betydelige bøter. Dersom du ikke overholder disse reglene risikerer du å få en bot på 68 til 375 euro (tilsvarende 678 til 3 740 norske kroner). Miljømerket har ubegrenset gyldighet for kjøretøyet ditt og du kan bruke det når du reiser gjennom hele Frankrike.

 

Kjøring i Paris

Skal du reise til Paris med bil?

Fra 01.02.2017 skal utenlandske biler være merket med miljømerket “Crit'Air”. I Paris er kravet om å ha Crit’Air-merket festet på frontruten tidsbegrenset, fra mandag til fredag, fra 8:00 til 20:00. Frankrike skjelner mellom 6 typer merker, hvor det kun gis adgang til Paris for diesel-passasjerbiler i kategoriene 1 til 4, og bensin-passasjerbiler i kategoriene 1 til 3. Dersom du ikke overholder disse reglene risikerer du en bot på mellom 68 og 375 euro.

Hele den indre delen av byen, som er avgrenset av omkjøringsveien “Boulevard Périphérique”, faller inn under lavutslippssonen i Paris.

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Paris og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL PARIS MED BIL?

Få Crit Air til Paris, Grenoble og andre byer. GRATIS levering.