Økologisk sone i Marseille

GRØNN SONE MARSEILLE

Påkrevet type miljømerke i Marseille: I det minste Crit'Air 5

CritAir sticker France

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Miljøsone i Marseille

Den 1. januar 2019 ble en såkalt nød-lavutslippssone (ZPA) også introdusert i Marseille. Både franske og utenlandske bilister kan kun få adgang til den aktive lavutslippssonen dersom de har et gyldig Crit’Air-merke. Det er foreløpig ikke offentliggjort hvilke klasser som vil få adgangsforbud. Denne informasjonen vil bli oppdatert i tide.

Slik som i Tyskland, Østerrike og andre europeiske land, streber Frankrike etter å forbedre miljøet og livskvaliteten for innbyggerne i større byer.

 

Kart over miljøsonen i Marseille

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

 

Gyldigheten av lavutslippssonen i Marseille

Dette er en nød-lavutslippssone som aktiveres dersom utslippsgrensene overskrides i mer enn tre sammenhengende dager.

Hvis du kjører uten miljømerket i den aktiverte lavutslippssonen vil du bli pålagt en bot på 68 euro (tilsvarende 678 norske kroner), som kan stige til 375 euro (tilsvarende 3 740 norske kroner) ved for sen betaling.

Kjøring i Marseille

Skal du reise til Marseille med bil?

Utenlandske biler skal være merket med miljømerket “Crit'air” fra 01.01.2019. Denne såkalte nød-lavutslippssonen trer i kraft når et høyt forurensningsnivå varer i mer enn tre dager. Selv om de spesifikke betingelsene og det nøyaktige territorielle omfanget ikke er offentliggjort enda, kan man anta at kjøretøy med et Crit’Air-merke i utslippsklassene 4 og 5 vil bli utelukket.

Det er 6 typer merker i Frankrike som uttrykker i hvor høy grad kjøretøyet er involvert i luftforurensning. Dersom du ikke overholder disse reglene risikerer du en bot på mellom 68 og 375 euro (tilsvarende 678 og 3 740 norske kroner).

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Marseille og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL MARSEILLE MED BIL?

Få Crit Air til Marseille, Paris og andre byer. GRATIS levering.