Økologisk sone i Lyon

GRØNN SONE LYON

Påkrevet type miljømerke i Lyon: Avhenger av varselets nivå

CritAir sticker France

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Økologiske soner i Lyon

Siden slutten av 2016 har en såkalt nød-lavutslippssone (ZPA) vært aktiv i Lyon, som alltid trer i kraft ved en høy grad av luftforurensning.

De opprinnelige reglene begrenset adgang for kjøretøy avhengig av om nummerskiltet deres endte på et oddetall eller partall. Fra 16.11.2017 styres adgangen utelukkende av miljømerkets klasse.

 
 

Kart over lavutslippssonen i Lyon

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

 

Gyldigheten av økologiske soner i Lyon

Adgangsbetingelser baseres på luftforurensningsnivået:

- når N1-nivået er nådd – adgang er kun tillatt for kjøretøy med et Crit'Air-merke,

- når N2-nivået er nådd – etter to dager med forurensingsvarsel er adgang kun tillat for kjøretøy med Crit'Air-merkene 0, 1, 2 og 3

- når N3-nivået er nådd – når luftforringelsen varer lengre er adgang kun tillatt for kjøretøy med merkene 0, 1 og 2

Hvis du kjører uten miljømerket i den aktiverte lavutslippssonen vil du bli pålagt en bot på 68 euro (tilsvarende 678 norske kroner), som kan stige til 375 euro (tilsvarende 3 740 norske kroner) ved for sen betaling.

De økologiske sonene gjelder for utenlandske bilister

Fra 01.04.2017 er både franske og utenlandske kjøretøy som passerer gjennom den aktive lavutslippssonen i Lyon forpliktet til å ha et Crit’Air-klistremerke festet til frontruten, noe som gir dem tillatelse til å kjøre inn i byen.

 

Kjøring i Lyon

Skal du reise til Lyon med bil?

Fra 01.04.2017 skal utenlandske biler være merket med miljømerket “Crit'Air”. Denne såkalte nød-lavutslippssonen trer i kraft når et høyt forurensingsnivå varer i mer enn to dager. Kun kjøretøy med Crit'Air-merket i klassene E, 1, 2 og 3 kan derfor få adgang til den aktive lavutslippssonen. Når forurensningsvarselet varer lengre blir betingelsene deretter strammet ytterligere. Det er 6 typer merker i Frankrike som uttrykker i hvor høy grad kjøretøyet er involvert i luftforurensning. Dersom du ikke overholder disse reglene risikerer du en bot på mellom 68 og 375 euro (tilsvarende 678 og 3 740 norske kroner).

Hele byen, inkludert den tilstøtende kommunen Villeurbanne samt de indre veiene, faller inn under lavutslippssonen i Lyon. Restriksjonen gjelder ikke for motorveiene A6, 17 og A42 samt A6-tunnellen.

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Lyon og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL LYON MED BIL?

Få Crit Air til Lyon, Paris og andre byer. GRATIS levering.