Økologisk sone i Grenoble

GRØNN SONE GRENOBLE

Påkrevet type miljømerke i Grenoble: minst CritAir 5

CritAir sticker France

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Økologiske soner i Grenoble

I likhet med Frankrikes hovedstad introduserte Grenoble en lavutslippssone den 1. november 2016. Dette er den såkalte nød-lavutslippssonen (ZPA) som trer i kraft i tilfeller av usedvanlig dårlige utslippsforhold. Fra og med 1. april 2017 skal utenlandske førere av passasjerbiler også ha et gyldig miljømerke på dager med høy luftforurensning.

Andre franske byer vil snart følge etter. Frankrike arbeider mot å forbedre miljøet i alle storbyer ved å følge eksempelet til TysklandØsterrike og Danmark, noe som kan introdusere økologiske soner på eget initiativ.

 

Kart over lavutslippssonen i Grenoble

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

 

Gyldigheten av miljøsoner i Grenoble

 

Lavutslippssonen (ZCR)

For busser av kategori M2 og M3, lastebiler av kategori N2 og N3

Hele uken 8 – 20

Passasjerbiler M1, N1 og motorsykler

Mandag - Fredag 8 – 20

Husk at de økologiske sonene kun gjelder for deg i hverdagene dersom du noen gang besøker Grenoble i en passasjerbil.

 

Nødsituasjon lavutslippssonen (ZPA)

I tilfelle av forverret luftkvalitet som varer i 5 dager eller mer er adgang kun tillat for biler med et gyldig Crit'Air-miljømerke og ved begrenset hastighet. Etter 7 dager strammes reglene slik at kun kjøretøy med Crit'Air E, 1, 2 og 3 kan kjøre inn i byen.

Hvis du kjører uten miljømerket i den aktiverte lavutslippssonen vil du bli pålagt en bot på 68 euro (tilsvarende 678 norske kroner), som kan stige til 375 euro (tilsvarende 3 740 norske kroner) ved for sen betaling.

Kjøring i Grenoble

Skal du reise til Grenoble med bil?

Fra 01.04.2017 skal utenlandske biler være merket med miljømerket “Crit'Air”. Denne såkalte nød-lavutslippssonen trer i kraft når et høyt forurensingsnivå varer i mer enn 5 dager. Kun kjøretøy med Crit'Air-merket i klassene E, 1, 2 og 3 kan derfor få adgang til den aktive lavutslippssonen. Deretter blir reglene strammet etter 7 dager slik at kun kjøretøy med Crit'Air E, 1, 2 og 3 har tillatelse til å kjøre inn i byen. Det er 6 typer merker i Frankrike som uttrykker i hvor høy grad kjøretøyet er involvert i luftforurensning. Dersom du ikke overholder disse reglene risikerer du en bot på mellom 68 og 375 euro (tilsvarende 678 og 3 740 norske kroner).

Lavutslippssonen i Grenoble omfatter det sentrale området av byen og er omgitt av elvene Drac og Isere samt veiene D1090 og D1532.

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Grenoble og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL GRENOBLE MED BIL?

Få Crit’Air til Grenoble, Paris og andre byer. GRATIS levering.