Økologisk sone i Chambery

GRØNN SONE CHAMBERY

Påkrevet type miljømerke i Chambery: CritAir 3 og bedre

CritAir sticker France

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Økologiske soner i Chambery

Den 21. november 2017 trådte en nød-lavutslippssone (ZPA) i kraft i Chambery, fylkessetet for avdelingen Savoie. Både franske og utenlandske bilister kan få adgang til den aktive lavutslippssonen med et gyldig Crit’Air-merke i utslippsklassene E, 1, 2 og 3. Adgang vil bli nektet for biler med en lavere utslippsklasse eller uten et merke.

Slik som i Tyskland, Østerrike og andre europeiske land forsøker Frankrike å forbedre miljøet og livskvaliteten for innbyggerne i større byer.

 

Kart over miljøsonen i Chambery

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

Gyldigheten av lavutslippssonen i Chambery

Dette er en nød-lavutslippssone som aktiveres dersom utslippsgrensene overskrides i mer enn to sammenhengende dager.

- etter to dager med en smog-nødssituasjon – adgang er kun tillat for kjøretøy med Crit’Air-merket i klassene E, 1, 2 og 3,

- ved et langvarig smog-nivå - departementets prefekt kan stramme betingelsene og adgangsrestriksjonene ytterligere.

Hvis du kjører uten miljømerket i den aktiverte lavutslippssonen vil du bli pålagt en bot på 68 euro (tilsvarende 678 norske kroner), som kan stige til 375 euro (tilsvarende 3 740 norske kroner) ved for sen betaling.

Kjøring i Chambery

Skal du reise til Savoie-Chambery med bil?

Fra 21.11.2017 skal utenlandske biler være merket med miljømerket “Crit'Air”. Denne såkalte nød-lavutslippssonen trer i kraft når et høyt forurensingsnivå varer i mer enn to dager. Kun kjøretøy med Crit'Air-merket i klassene E, 1, 2 og 3 kan derfor få adgang til den aktive lavutslippssonen. Det er 6 typer merker i Frankrike som uttrykker i hvor høy grad kjøretøyet er involvert i luftforurensning. Dersom du ikke overholder disse reglene risikerer du en bot på mellom 68 og 375 euro (tilsvarende 678 og 3 740 norske kroner).

Hele Savoie-departementet faller inn under Chambery-lavutslippssonen, med områdene i den aktive sonen fastsettes av departementsbetjentene til å være i en nødssituasjon.

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Chambery og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL CHAMBERY MED BIL?

Få Crit Air til Chambery, Paris og andre byer. GRATIS levering.