Miljøsonen Le grand Paris

GRØNN SONE Stor-Paris

I juli 2019 ble en ny miljøsone innført rundt Stor-Paris, og medførte dermed en betraktelig utvidelse av området hvor innkjøringsrestriksjoner gjelder for mindre miljøvennlige biler. Denne sonen er alltid gyldig på bestemte dager, uavhengig av aktuell luftkvalitet (i motsetning til krisesonen Paris ZPA, som trer i kraft når utslippsgrensene overskrides).

 

Påkrevet type miljømerke i Stor-Paris: rød Crit'Air 4

CritAir sticker France

 

Du kan lese mer om miljømerkene i Frankrike i avsnittet om Typer av miljømerker.

 

Om lavutslippssonen i Stor-Paris

Lavutslippssonen ligger i området til det såkalte Stor-Paris, en omfattende tettbebyggelse rundt den franske byen med et område på omtrent 815 km², som inkluderer totalt 131 kommuner med flere enn sju millioner innbyggere. I prinsippet begrenses lavutslippssonen av det området som defineres av motorveiringen A86, som forøvrig er utelatt fra sonen.
For tiden (per juli 2019) er sonen gyldig i 47 bydistrikter – områdene som er markert med gult på kartet nedenfor – med flere på vei.
Sonen er permanent, uavhengig av nivået på luftforurensningen, i motsetning til andre franske soner.
Overtredelse av reglene straffes hardt i Frankrike – alt fra en reprimande fra politikonstabelen til en bot på mellom 68 euro og 375 euro.

Mer informasjon om miljøsonen i sentrum av Paris finner du her.

 

Kart over lavutslippssonen i Stor-Paris

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

 

Lavutslippssonens gyldighet

  • Siden 1. juli 2019 – fra mandag til fredag, fra 08.00 til 20.00, tillates innkjøring kun for kjøretøy med gyldig miljøoblat Crit'Air i klasse E, 1, 2, 3 eller 4. For lastebiler (N2, N3) og busser gjelder de samme kriteriene og tidsbegrensningene også i helger og på offentlige høytidsdager.
  • Fra 1. januar 2021 – planlegges innkjøringsforbud for kjøretøy med Crit'Air 4
  • Fra 1. juli 2022 – planlegges innkjøringsforbud for kjøretøy med Crit'Air 3
  • Fra 1. januar 2024 – planlegges innkjøringsforbud for kjøretøy med Crit'Air 2, dvs. et totalforbud mot dieselkjøretøy

 

 

Sonegrenser

Miljøsonen er omtrent avgrenset av motorveien A86, som favner om et stort sammenvokst byområde rundt Frankrikes hovedstad, bestående av totalt 131 kommunale distrikter. Ettersom hver administrativ enhet selv bestemmer når en sone skal innføres, er lavutslippssonen foreløpig kun gyldig i 47 områder. Flere vil imidlertid følge.
Sonen rundt Stor-Paris inkluderer de urbane skogene Bois de Boulogne og Bois de Vincennes, samt den trafikkerte motorveien Boulevard périphérique som omkranser det indre av Paris.
Selve motorveien A86 er ikke inkludert i sonen.

 

Å kjøre i Paris

Skal du til Paris med bil?

Fra og med juli 2019 må personbiler merkes med miljømerket Crit'Air. Oblaten må være satt på før innkjøring til sonen i Stor-Paris, fra mandag til fredag, mellom 08.00 og 20.00. I Frankrike er det seks typer merker, og innkjøring i det omfattende Stor-Parisområdet er nå tillatt for biler og lastebiler som minst kvalifiserer til det røde Crit'Air 4-merket.
Hvis du ikke overholder disse reglene, risikerer du en bot med størrelse fra 68 euro til 375 euro.

Den sammenvokste bybebyggelsen i Stor-Paris, avgrenset av motorveien A86, er en del av lavutslippssonen i Stor-Paris.

Bestill miljømerket for Paris, så leverer vi det gratis innen 14 dager!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og bør plasseres i nedre, høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL Stor-Paris MED BIL?

Få Crit Air til Paris, Grenoble og andre byer. GRATIS levering.