Miljøsonen i Münster

Påkrevd miljøoblat i Münster: grønn

Green Badge Bremen

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Dato for innføring av miljøsonene i Münster

  • Fra 1. januar 2010 – innkjøring tillatt kun for kjøretøy med grønn miljøoblat

 

Kart over lavutslippssonen i Münster

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

 

Grønn sone i Münster i Tyskland

Fra 1. januar 2010 innførte Münster, sammen med andre byer og kommuner i Ruhr-området, lavutslippssonen på sitt geografiske område. Dermed er det bare biler med minst utslipp og innvirkning på luftforurensningen som får kjøre inn. Alle biler plikter å klistre en grønt miljøoblat på frontruten.

Hvilke typer kjøretøy berøres?

Plikten til å inneha miljøoblat gjelder både tyske og utenlandske personbiler (M1); bobiler (M1); tunge bobiler (M1); minibusser (M2); busser (M3); små varebiler (N1); store varebiler (N2); lastebiler (N2); og tunge lastebiler (N3).

 

Kjøring i Münster

Skal du til Münster med bil?

For å komme inn i byene og kommunene i industriområdet Ruhr, trenger førere av både tyske og utenlandske kjøretøy en grønn miljøoblat. Denne forpliktelsen gjelder i Münster fra 1. januar 2010.
Innkjøring er bare tillatt for kjøretøy som bidrar minst til luftforurensning, og som oppfyller kravene i utslippsklasse Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin). Unnlatelse av å overholde disse reglene, blir i Tyskland straffet med en bot på 80 euro.
Münster er en del av den større lavutslippssonen i Ruhr, som inkluderer byer som Dortmund, Essen og Hagen, samt viktige motorveiforbindelser. Selve Münster-sonen inkluderer den sentrale delen av byen.

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Münster og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL Münster MED BIL?

Få miljømerket med GRATIS levering.