Miljøsonen i Mainz/Wiesbaden

Påkrevd miljøoblat i Mainz og Wiesbaden: grønn

Green Badge Bremen

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Dato for innføring av miljøsonene i Mainz og Wiesbaden

  • Fra 1. februar 2013 – innkjøring tillatt kun for kjøretøy med grønn miljøoblat

 

Kart over lavutslippssonen i Mainz og Wiesbaden

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

 

Grønn sone i Mainz og Wiesbaden i Tyskland

Nabokommunene Mainz og Wiesbaden i Rhinland-Pfalz innførte en felles lavutslippssone i 2013 for å redusere utslipp og forbedre livskvaliteten. Siden 1. februar 2013 er det kun kjøretøy med grønn miljøoblat som kan kjøre inn i byene.

Hvilke typer kjøretøy berøres?

Plikten til å inneha miljøoblat gjelder både tyske og utenlandske personbiler (M1); bobiler (M1); tunge bobiler (M1); minibusser (M2); busser (M3); små varebiler (N1); store varebiler (N2); lastebiler (N2); og tunge lastebiler (N3).

 

Kjøring i Mainz og Wiesbaden

Skal du til Mainz eller Wiesbaden med bil?

Fra 1. februar 2013 er det obligatorisk å plassere en grønn oblat på frontruten, enten du kjører tysk eller utenlandsk bil. Innkjøring til Mainz og Wiesbaden er dermed bare tillatt for kjøretøy som bidrar minimalt til luftforurensning og som oppfyller kravene i utslippsstandarden Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin). Unnlatelse av å overholde disse reglene, blir i Tyskland straffet med en bot på 80 euro.
Lavutslippssonen i Mainz grenser til motorveiene E42 og A643, samt Rhinen i nord og nordøst. Industrisonene nord og sør for byen er utelatt fra miljøsonen.
Wiesbadens lavutslippssone følger byens geografiske matrikkelen, med unntak av motorveien utenfor sonen.

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Mainz eller Wiesbaden og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL Mainz eller Wiesbaden MED BIL?

Få miljømerket med GRATIS levering.