Miljøsonen i Limburg

Påkrevd miljøoblat i Limburg: grønn

Green Badge Bremen

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Dato for innføring av miljøsonene i Limburg

  • Fra 1. februar 2018 – innkjøring tillatt kun for kjøretøy med grønn miljøoblat

 

Kart over lavutslippssonen i Limburg

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

 

Grønn sone i Limburg i Tyskland

Limburg er en av de mest belastede tyske byene når det gjelder nitrogenoksid og andre miljøgifter som hovedsakelig slippes ut av tungtrafikk og mindre miljøvennlige kjøretøy. Målet med lavutslippssonen er å forhindre innkjøring for kjøretøy som avgir en høy konsentrasjon av nitrogenoksid og på slik måte svekker luftkvaliteten i stor grad. Restriksjonene gjelder for biler og lastebiler. Fra 1. februar 2018 kan derfor bare tyske og utenlandske biler med gyldig miljøoblat av grønn farge, og dermed strengeste klassifisering, kjøre inn i byen.

Hvilke typer kjøretøy berøres?

Plikten til å inneha miljøoblat gjelder både tyske og utenlandske personbiler (M1); bobiler (M1); tunge bobiler (M1); minibusser (M2); busser (M3); små varebiler (N1); store varebiler (N2); lastebiler (N2); og tunge lastebiler (N3).

 

Kjøring i Limburg

Skal du til Limburg med bil?

Fra 1. februar 2018 er innkjøring til Limburg, for både tyske og utenlandske biler, kun tillatt under forutsetning av at en grønn oblat er plassert på frontruten. Innkjøring er derfor bare tillatt for kjøretøy med lavest bidrag til luftforurensning og som dermed er i samsvar med utslippsklasse Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin). Unnlatelse av å overholde disse reglene, blir i Tyskland straffet med en bot på 80 euro. Lavutslippssonen i Limburg utelater motorveiene A3 og B8 fra nordvest til krysset Limburg-Nord, samt de nordlige forbindelsene B49 og B54.

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Limburg og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL Limburg MED BIL?

Få miljømerket med GRATIS levering.