Miljøsonen i Heidenheim

Påkrevd miljøoblat i Heidenheim: grønn

Green Badge Bremen

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Dato for innføring av miljøsonene i Heidenheim

  • Fra 1. januar 2013 – innkjøring tillatt kun for kjøretøy med grønn miljøoblat

 

Kart over lavutslippssonen i Heidenheim

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

 

Grønn sone i Heidenheim i Tyskland

Heidenheim innførte en lavutslippssone av strengeste klasse den 1. januar 2013. Fra denne datoen kan du bare kjøre inn i byen med en gyldig grønn oblat klistret på bilens frontrute. Målet med lavutslippssonen er å regulere antall kjøretøy som bidrar til luftforurensning i stor grad.

Hvilke typer kjøretøy berøres?

Plikten til å inneha miljøoblat gjelder både tyske og utenlandske personbiler (M1); bobiler (M1); tunge bobiler (M1); minibusser (M2); busser (M3); små varebiler (N1); store varebiler (N2); lastebiler (N2); og tunge lastebiler (N3).

 

Kjøring i Heidenheim

Skal du til Heidenheim med bil?

Fra 1. januar 2013 er innkjøring til Heidenheim kun tillatt for kjøretøy med en gyldig, grønn miljøoblat plassert på bilens frontrute. Innkjøring er derfor bare tillatt for kjøretøy som kategoriseres i utslippsklasse Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin) – altså at de slipper ut et minimum av luftforurensning. Unnlatelse av å overholde disse reglene, blir i Tyskland straffet med en bot på 80 euro. Hele byområdet omfattes av miljøsonen i Heidenheim.

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Heidenheim og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL Heidenheim MED BIL?

Få miljømerket med GRATIS levering.