Miljøsonen i Hagen

Påkrevd miljøoblat i Hagen: grønn

Green Badge Bremen

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Dato for innføring av miljøsonene i Hagen

  • Fra 1. januar 2012 – innkjøring tillatt kun for kjøretøy med rød, gul eller grønn miljøoblat
  • Fra 1. januar 2013 – innkjøring tillatt kun for kjøretøy med gul eller grønn miljøoblat
  • Fra 1. juli 2014 – innkjøring tillatt kun for kjøretøy med grønn miljøoblat

 

Kart over lavutslippssonen i Hagen

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

 

Grønn sone i Hagen i Tyskland

Hagen innførte først lavutslippssonen i januar 2012, og siden da har byen strammet inn vilkårene. Årsaken til å innføre denne sonen er å forhindre innkjøring for biler som slipper ut mye nitrogenoksid og følgelig forverrer både luftkvaliteten og livskvaliteten for Hagens innbyggere.
Fra 1. juli 2014 er både tyske og utenlandske sjåfører forpliktet til å ha den høyeste, altså den grønne, miljøoblaten plassert på kjøretøyets frontrute.

Hvilke typer kjøretøy berøres?

Plikten til å inneha miljøoblat gjelder både tyske og utenlandske personbiler (M1); bobiler (M1); tunge bobiler (M1); minibusser (M2); busser (M3); små varebiler (N1); store varebiler (N2); lastebiler (N2); og tunge lastebiler (N3).

 

Kjøring i Hagen

Skal du Hagen med bil?

Fra 1. juli 2014 må alle sjåfører, både tyske og utenlandske, kjøpe en grønn oblat for å kjøre inn i Hagen. Innkjøring er derfor bare tillatt for kjøretøy som kategoriseres i utslippsklasse Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin) – altså at de slipper ut et minimum av luftforurensning. Unnlatelse av å overholde disse reglene, blir i Tyskland straffet med en bot på 80 euro.
Lavutslippssonen i Hagen inkluderer: det historiske bysentrumet, Eckesey, Altenhagen, Ischeland, Loxbaum, Hochschulviertel og Feithstraße; distriktene Eppenhausen, Remberg, Oberhagen, Eilpe til Selbecker Straße, inkludert Wehringhausen langs Rehstraße.

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Hagen og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL Hagen MED BIL?

Få miljømerket med GRATIS levering.