Miljøsonen i Darmstadt

Påkrevd miljøoblat i Darmstadt: grønn

Green Badge Bremen

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Dato for innføring av miljøsonene i Darmstadt

  • Fra 1. november 2015 – innkjøring tillatt kun for kjøretøy med grønn miljøoblat

 

Kart over lavutslippssonen i Darmstadt

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

 

Grønn sone i Darmstadt i Tyskland

Fra 1. november 2015 kan bare innenlandske og utenlandske kjøretøy med en gyldig, grønn miljøoblat, kjøre inn i Darmstadt. Målet med lavutslippssonen er å forhindre innkjøring for kjøretøy som slipper ut mye nitrogenoksid og dermed forringer luftkvaliteten i stor grad. Restriksjonene gjelder både for personbiler og lastebiler.

Hvilke typer kjøretøy berøres?

Plikten til å inneha miljøoblat gjelder både tyske og utenlandske personbiler (M1); bobiler (M1); tunge bobiler (M1); minibusser (M2); busser (M3); små varebiler (N1); store varebiler (N2); lastebiler (N2); og tunge lastebiler (N3).

 

Kjøring i Darmstadt

Skal du til Darmstadt med bil?

Fra 1. november 2015 trenger både tyske og utenlandske sjåfører det grønne merket for å kjøre inn i Darmstadt. Innkjøring er derfor bare tillatt for kjøretøy som kategoriseres i utslippsklasse Euro 4 (diesel) eller Euro 1 (bensin) – altså de som bidrar minst til luftforurensning. Unnlatelse av å overholde disse reglene, blir i Tyskland straffet med en bot på 80 euro.
Lavutslippssonen i Darmstadt inkluderer det meste av byen, med unntak av motorveien E451.

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Darmstadt og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL Darmstadt MED BIL?

Få miljømerket med GRATIS levering.