Miljøsone i Tyrol – Motorveien A12

GRØNN SONE MOTORVEIEN A12 – TYROL

Påkrevet type miljømerke i Tyrol – motorveien A12: Grønn Pickerl - Euro 4 og høyere

Pickerl IGL sticker Austria

 

Du kan finne mer informasjon om typer miljømerker i avsnittet Typer miljømerker.

 

Straff på 2 180 euro

Pliktbrudd straffes hardt. Du kan få en bot på opptil 2 180 euro (dvs. omtrent 21 681 norske kroner).

 

Gyldigheten av økologiske soner i Tyrol – Motorveien A12

Restriksjoner gjelder for A12-motorveien fra punktet ved 6,35 kilometer i nærheten av landsbyen Langkampfen, og punktet ved 90 kilometer i nærheten av landsbyen Zirl i begge retninger. Restriksjonene gjelder for lastebiler over 7,5 tonn.

Utslippsbegrensninger

Fra 01.05.2017 - adgang kun tillatt for kjøretøy med utslippsklassen EURO 3 og høyere,

Fra 31.12.2017 - innstramming av betingelsene – adgang kun tillatt for lastebiler med utslippsplassen EURO 4 og høyere,

Fra 31.12.2022 - planer om å forby adgang for kjøretøy med utslippsklassene 0, 1, 2, 3 og 4.

Nattbegrensninger

I nattetimene er det kun lastebiler med utslippsklassen EURO 6 som kan kjøre gjennom. Nattbegrensningene gjelder på følgende tidspunkter:

Vinterperiode - fra 01.11. til 30.04.

  • Mandag til fredag fra 20:00 til 5:00, søndager og helligdager fra 23:00 til 5:00

Sommerperiode - fra 01.05. til 31.10.

  • Mandag til fredag fra 22:00 til 5:00, søndager og helligdager fra 23:00 til 5:00

 

Fartsgrense

Hastighetsbegrensninger gjelder dessuten for alle kjøretøy innenfor de overnevnte nattperiodene.

- passasjerbiler: 110 km / t

- busser: 90 km / t

Manglende overholdelse kan medføre en bot på opptil 2 180 euro.

Kart over miljøsone Motorveien A12 - Tyrol

Hent kjørebeskrivelse

vis valg skjul valg

 

Kjøring in Tyrol

Skal du reise til Tyrol med lastebil eller firmabil?

Fra 31.12.2017 gjelder en restriksjon for kjøretøy i kategoriene N2 og N3, noe som kun gir adgang for biler som faller inn under EURO 4 og høyere. Adgang i lavutslippssonen i Tyrol krever derfor at den fargede Pickerl-oblaten er festet på frontruten. Dette merket viser utslippsklassen. Pliktbrudd straffes hardt. Du kan få en bot på opptil 2 180 euro.

Restriksjonen gjelder for motorveisseksjonen i begge retninger mellom punktet ved 6,35 kilometer i nærheten av landsbyen Langkampfen, og punktet ved 90 kilometer fra Zirl.

Bestill ditt miljømerke for å få adgang til Tyrol og få gratis frakt!

Oblaten har ubegrenset gyldighet og skal plasseres i høyre hjørne av frontruten.

REISER DU TIL TYROL MED BIL?

Få Pickerl for Tyrol, Wien og andre byer. GRATIS levering.