Miljøoblat Tyskland

MILJØOBLAT TYSKLAND – UMWELTPLAKETTE

Hva er et miljømerke

Et miljømerke, også kalt Umweltplakette eller øko-klistremerke, er et merke som du skal sette på bilen din når du kjører i enkelte tyske byer. Loven krever at du har dette merket, fordi det faktisk viser hvor mye kjøretøyet ditt forurenser miljøet.

Det er flere typer miljømerker (grønn, gul, rød og ingen) og du vil motta en bestemt type basert på direktivet om utslipp utstedt av EØF/EC angitt i registreringsdokumentet.

Siden 1. mars 2007 har tyske byer hatt muligheten til å opprette såkalte miljøsoner. Kun markerte kjøretøy har lov til å kjøre i disse sonene. Disse sonene ligger vanligvis i sentrum av byene eller alternativt i byens omgivelser. For eksempel: Berlin, München, Frankfurt am Main osv. (Hvor kreves det?)

Hvilke kjøretøy skal være markerte

Plikten til å markere kjøretøyet ditt med et miljømerke av den relevante typen gjelder også for kjøretøy som er registrert i utlandet. Merket er gyldig livet ut. Plikten gjelder for: biler, lastebiler og busser. Den gjelder ikke for motorsykler og traktorer.

Trafikkskilt

Miljøsoner angis med et trafikkskilt “Umwelt ZONE” som du kan se på bildet. Et ytterligere skilt under med påskriften “frei” spesifiserer deretter hvilken type miljømerke du trenger. Du kan bli pålagt å betale en bot på opptil 80 euro hvis du kjører i disse øko-sonene uten en gyldig Umweltplakette.

ULIKE TYPER MILJØMERKER

Her kan du også finne ut av hvilken type miljømerke du får for ditt kjøretøy.

I avsnittet Miljømerkers gyldighet kan du enkelt finne ut hvilke tyske byer du kan kjøre uten et miljømerke.

Miljømerker er knyttet til forurensingsnivået som kjøretøyet ditt forårsaker. De deles inn i fire klasser. Derfor snakker vi om de fire utslippsklassene knyttet til miljømerkene (jo høyere utslippsklasse, desto mer miljøvennlig er kjøretøyet).

Det vises av listen over miljømerkene at kjøretøy som når fjerde klasse med miljømerker er de mest økologiske, og dermed forurenser miljøet minst. Det er også tydelig at miljømerkene er markert med farger – grønt klistremerke, gult klistremerke og rødt klistremerke.

 

Hvilken type miljømerke kan jeg få

Ulike typer miljømerker er viktig for å kunne differensiere mellom kjøretøy som har lov til å kjøre i bestemte miljøsoner. De fleste miljøsonene tillater kun biler med et grønt merke, selv om noen av dem også tillater kjøretøy med gult. Du kan finne ut med om hvilke type merker som de ulike tyske byene krever at du merker bilen din med i det overnevnte avsnittet - Miljømerkers gyldighet.

Du kan enkelt finne ut av hvilken type miljømerke du skal anskaffe til kjøretøyet ditt i følgende oversiktstabell. (Euro-nivå står for direktivet om utslipp utstedt av EØF/EC angitt i registreringsdokumentet ditt.)

Typen merke avhenger av det bestemte (ditt) kjøretøyet. For å anskaffe et miljømerke skal du ha det originale registreringsdokumentet. Miljømerkets utslippsklasse fastsettes deretter ut ifra direktivet om utslipp utstedt av EØF/EC (ECE regulering), som er angitt i registreringsdokumentet.

Hvis ikke direktivet om utslipp utstedt av EØF/EC eller ECE regulering er angitt i registreringsdokumentet ditt må du anskaffe direktivet om utslipp eller reguleringen sammen med godkjennelsen fra kjøretøysfabrikanten eller autorisert testsenter DEKRA Automotive PLC.

I tilfellet der eieren av kjøretøyet er et utleiefirma og det er angitt i registreringsdokumentet, skal du benytte det originale registreringsdokumentet eller en kopi av det sammen med vognkort eller MOT-bevis for å kunne kjøpe et miljømerke.

De fleste bilene med bensinmotorer som har en treveis katalysator (som er normen siden 90-tallet) kan få et grønt miljømerke på bakgrunn av data angitt i registreringsdokumentet. Situasjonen er mer komplisert for dieselbiler som produserer fint støv. Derfor er det sannsynligvis kun moderne biler produsert i nyere tid som kan få et grønt merke (vanligvis biler laget etter 01.01.2006).

Hvordan får du et øko-merke

Plikten til ha et miljømerke gjelder for alle (også utenlandske kjøretøy). Gjennom denne hjemmesiden kan du enkelt bestille et miljømerke og du vil motta ett i posten innen maksimalt syv dager. Det er ingen ekstra leveringsgebyr.

Du kan bestille miljømerket for Tyskland like lett som miljømerket for Frankrike eller Østerrike. Miljømerket er alltid gyldig i ubegrenset tid for nummerskiltet til kjøretøyet som merket ble utstedt for.

BESTILL MERKET DITT HER

Få miljømerket med GRATIS levering.