Crit Air – Miljømerke Frankrike

MILJØMERKE FRANKRIKE - CRIT AIR

Frankrike har fulgt andre europeiske lands eksempler og har utstedt miljømerker til veikjøretøy. Et miljømerke eller en miljøoblat, "Crit'Air", er et klistremerke som du setter på frontruten av bilen din, slik du ville gjort med et motorveismerke. Du kan bestille miljøoblaten på nettet. Når du mottar det og klistrer det på bilen din vil det være tydelig hvilken kategori bilen din tilhører.

Hva er miljømerket for?

Miljømerkene er designet for å skille miljøvennlige kjøretøy fra de som forurenser luften i byer og bidrar til dårlige leveforhold der. Miljømerket bestemmer dermed luftforurensningsnivået som kjøretøyet ditt forårsaker, en kategorisering som angis av utslippsnivåene basert på kjøretøyets registreringsdokument (del I eller del II), skannet fra begge sider. Disse dokumentene er derfor påkrevd ved bestilling av miljømerket "Crit'Air" på nettet.

Hver miljøoblat er utstedt til et bestemt kjøretøy og festet på kjøretøyets nummerskilt. Oblatens gyldighet er ubegrenset, så med mindre du ønsker å kjøpe en ny bil behøver du ikke å erstatte det. Du bestiller det én gang, og kan deretter kjøre over hele Frankrike.

Miljømerkene i Frankrike er delt inn i seks kategorier, det vil si at det er seks typer miljøoblater. Du kan lese mer om de ulike typene miljøoblater i seksjonen Typer miljømerker.

Økologiske soner i Frankrike fra 2016

Økologiske soner ble introdusert i Frankrike i 2016. Frankrike lå to år bak de andre landene; for eksempel introduserte Østerrike de økologiske sonene i Wien og områdene rundt i 2014. Prosjektet med de økologiske sonene er fortsatt veldig nytt, men flere og flere land blir gradvis involvert og de eksisterende medlemslandene, slik som Tyskland, utvider de økologiske sonenes gyldighet til å omfatte et stigende antall byer.

Den første byen som begynte å benytte miljømerket i Frankrike var Paris, som har gjort det lovpliktig å eie et miljømerke siden juli i 2016. Det forventes at andre franske byer, anført av bl.a. Grenoble, snart vil følge etter. Du kan lese mer om de økologiske sonene i Paris i seksjonen Økologiske soner i Paris.

Hvis man ser mot Tyskland og Østerrike, som er land vi ofte bruker til å sammenlikne med, har Frankrike introdusert noen forskjeller ved de økologiske sonene. I begynnelsen var plikten om å eie et miljømerke av typen "Crit'Air" kun gjeldende for bilister fra Frankrike, det vil si biler med franske nummerskilt. Utenlandske kjøretøy var kun nødt til å ha klistremerket siden 01.02.2017. Du kan finne mer informasjon om de franske økologiske sonene i seksjonen Økologiske soner i Frankrike.

Typer miljømerker Frankrike

Denne seksjonen vil presentere de ulike typene miljøoblater som du kan anskaffe når du søker om det franske „Crit'Air“. Vi vil også fortelle deg hvordan du kan bestille dette merket og hvor du skal sette det.

Seks typer miljømerker

Frankrike har I alt introdusert seks typer miljømerker. Ved første øyekast er fargene den største forskjellen mellom dem. De plasserer bilen din i én av seks kategorier i henhold til bilens miljømessige forurensningsnivå, og gir politiet innenfor den økologiske sonen mulighet til å utføre kontroll. Hvert merke er utstedt på grunnlag av kjøretøyets vognkort og forteller deg hvor støyende og miljøvennlig bilen din er.

Typer miljømerker „Crit'Air“ I Frankrike

 
Merket som angir de mest miljøvennlige bilene i Frankrike har en grønn farge. Likevel er det kun elektriske kjøretøy som kan få dette bestemte merket. I motsetning til dette er biler markert med det grå merket de minst miljøvennlige. Biler som er fabrikkert før 1997, samt motorsykler som er fabrikkert før 2000, får ikke et merke. Fargene på de andre franske merkene er (fra minst til mest miljøvennlig) burgunder, oransje, gul og lilla. Du kan se alle typer miljømerker på bildet under.

Øverst på hvert merke står det franske ordet "Crit'Air" som er typisk for de økologiske sonene i Frankrike. Du kan finne dette ordet på veiskiltene som indikerer begynnelsen og slutten av de økologiske sonene. Du kan lese med om veiskiltene og de økologiske sonene i Frankrike i seksjonen Økologiske soner i Frankrike.

Hvordan man bestiller det franske "Crit'Air"

Du kan enkelt bestille miljømerket for Frankrike på nett, som gir deg en bekvem adgang til Paris og andre byer. Du trenger kun kjøretøyets registreringsbevis (del I eller del II). Du vil motta det franske miljømerket innen syv dager. Levering er gratis.

Du kan bestille miljømerket for Frankrike like lett som miljømerket for Tyskland eller Østerrike. Miljømerket er alltid gyldig i ubegrenset tid for nummerskiltet til kjøretøyet som merket ble utstedt for, og det er gyldig i hele Frankrike.

Hvor miljømerket skal plasseres

Miljømerket for Frankrike skal plasseres på frontruten av kjøretøyet ditt, enten i øverste høyre eller nederste høyre hjørne. Du kan f.eks. klistre det ved siden av motorveismerket dersom du har det.

Så snart du setter klistremerket på frontruten din kan du kjøre av sted uten bekymringer. Miljøklistremerket gjør det mulig for deg å kjøre inn i sentrum av Paris og andre økologiske soner i Frankrike, i henhold til den type merke som kjøretøyet ditt har oppnådd.

REISER DU TIL FRANKRIKE MED KJØRETØY?

Få Crit Air for Paris, Grenoble og andre byer. GRATIS levering.