Miljøoblat Europa

HVA ER ET MILJØMERKE

Miljømerket er et klistremerke som plasseres på frontruten på bilen og gir føreren tillatelse til å kjøre inn i de større byene i Europa. Formålet med merket er å forbedre livskvaliteten og luften i de såkalte miljøsonene – vanligvis i sentrum av byene – slik at det kun er kjøretøy som forurenser miljøet minimalt som har tillatelse til å kjøre inn i byene. Miljøsoner har blitt introdusert i Tyskland, Østerrike eller Frankrike, og antallet av dem har steget i hele Europa. Ved manglende merke kan man bli pålagt en bot på 2180 euro (tilsvarende 21 728 norske kroner) for både lastebiler og personbiler, avhengig av det aktuelle landet.

Umweltplakette Tyskland

Miljømerket, på Tysk “Umweltplakette”, er et krav når man skal kjøre inn i sentrum av mange tyske byer, inkludert Berlin, München, Frankfurt, Köln og Hannover, en liste som fortsetter å vokse. Merket gir informasjon om forurensingsnivået, som den spesifikke personbilen forårsaker, ved hjelp av utslippskategorier som er fargekodet med én av fire farger. I tilfellet av manglende overholdelse kan man bli pålagt en bot på 80 euro (tilsvarende 800 norske kroner). Du kan kjøpe miljømerket for Tyskland for omtrent 199 norske kroner, med levering til ditt hjem innen syv dager.

 

Tysk miljømerke

Crit’Air Frankrike

Crit’Air er et merke som gir sjåføren tillatelse til å kjøre inn i sentrum av Paris og andre store franske byer. Formålet med merket er å regulere adgangen for kjøretøy som har høye utslipps- og støynivåer. Plikten gjelder fra 1. februar 2017 og omfatter utenlandske personbiler og lastebiler. Det er seks typer klistremerker som i samsvar med farger informerer hvor mye kjøretøyet forurenser miljøet. Noen byer reduserer plikten til at biler skal være markert mellom 8:00 til 20:00. Den nåværende boten er et beløp på 68 euro (tilsvarende 680 norske kroner). Du kan kjøpe merket til 269 norske kroner, med gratis levering innen 14 dager.

 

Fransk miljømerke

Pickerl Østerrike

I Østerrike ble miljømerket “Pickerl” introdusert i regionene ved Wien, Oberösterreich og Steiermark. Nye soner blir opprettet gradvis, men situasjonen forblir vanskeliggjort av fraværet av tilhørende veiskilt. Derfor anbefales det at du sjekker den planlagte ruten din på et kart over lave utslipp. Merket er for øyeblikket kun obligatorisk for kjøretøy i kategori N, herunder N1. I Østerrike er det seks typer klistremerker som er kjennetegnet ved en farge som representerer belastningen av kjøretøyets utslipp. Manglende overholdelse kan medføre en stor bot på opptil 2180 euro, tilsvarende omtrent 21 900 norske kroner. Du kan kjøpe miljømerket for Østerrike for 399 norske kroner, med levering innen 14 dager.

 

Østerisk miljømerke

REISER DU TIL UTLANDET MED KJØRETØY?

Ikke glem å bestille miljømerket!

Fakta om oss

Land vi har levert merker til
49
Kunders e-poster vi har svart på
24943
Antall valutaer vi aksepterer
9
Miljømerker hittil utsendt
112337

Kunder fra hele verden